ارتباط با ما - Dena Flour Mill

Title
Go to content
آدرس دفتر: خوزستان-رامهرمز-کیلومتر ۵ جاده رامهرمز به اهواز- روبروی پلیس راه
آدرس سیلو دنایک: رامهرمز- کیلومتر ۲۰ جاده رامهرمز-بهبهان
آدرس سیلو دنا دو: رامهرمز- کیلومتر ۵ جاده رامهرمز-اهواز- روبروی پلیس راه


کدپستی: ۶۳۸۴۱۴۵۵۵۱
E-mail: info@denamill.ir

۰۶۱-۴۳۵۳۲۱۰۰
۰۶۱-۴۳۵۳۳۸۸۲
۰۶۱-۴۳۵۳۳۸۸۳

۰۹۱۶ ۸۵۶ ۲۱۰۰

Back to content